Obwieszczenia, komunikaty, informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 21.02.2020 roku ws. budowy kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, przebudowie sieci napowietrznej SN-15kV, wymianie słupów elektroenergetycznych SN-15kV

2020-02-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 21.02.2020 roku ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, projektowanej na terenie części działek nr ewid.: 121/8, 129 i 179/2 w m. Winnica gm. Winnica

2020-02-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 21.02.2020 roku ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

2020-02-21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV

2020-01-22

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE na terenie działek o nr ewid.: 185/13, 193/1 i 193/2 w m. Winnica

2020-02-14

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2020-01-27

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.01.2020 r.

2020-01-23

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2020 r.

2020-01-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 30.12.2019 r.

2019-12-30

Obwieszczenie ws. budowo sieci gazowej

2019-12-20

Obwieszczenie dotyczące budowy gazociągu

2019-12-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 22.11.2019r.

2019-11-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 15.11.2019r.

2019-11-15

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 07.11.2019 r.

2019-11-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-05-29
Data publikacji:2017-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6376